So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tổng đài tư vấn của Môi trường Nguồn Sống Xanh thường xuyên nhận được nhiều liên hệ từ phía khách hàng với yêu cầu thực hiện xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu và thu thập thông tin ban đầu, nhiều trường hợp giấy phép của khách hàng đã quá thời điểm được phép gia hạn 90 ngày.

Do đó, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện hồ sơ xin lại giấy phép mới. Đây là một thiếu sót của doanh nghiệp, điều này sẽ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp khi phải xin giấy phép khai thác nước dưới đất mới, thay vì chỉ xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất. 
Giếng khoan khai thác nước dưới đất
Giếng khoan khai thác nước dưới đất
 
Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh thông tin đến doanh nghiệp các quy định về thời gian, thủ tục và hồ sơ cần thiết khi xin gia hạn giấy phép khai thác nước sau đây:

1. Thời điểm gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất
Đối với hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các doanh nghiệp có khai thác, sử dụng  nước dưới đất, để đảm bảo liên tục các hoạt động, doanh nghiệp cần theo dõi về thời điểm giấy phép sẽ hết hạn, và tiến hành thực hiện hồ sơ gia hạn giấy phép trước 90 ngày giấy phép hết hạn, trình cơ quan chức năng có thẩm quyền để được thẩm định và cấp giấy phép gia hạn để được tiếp tục khai thác và sử dụng nước dưới đất.

2. Căn cứ gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 năm 2012
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Tài nguyên nước
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

 


3. Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất
-  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất
-  Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép
-  Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác đối với trường hợp điều chỉnh tăng số lượng công trình khai thác

Xem thêm: Thủ tục và hồ sơ xin giấy phép khai thác nước đối với trường hợp xin phép lần đầu

4. Các giấy tờ, hồ sơ cần thiết
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi có công trình khai thác
- Giấy phép khai thác nước đã được cấp
- Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng nước dưới đất
- Nhật ký theo dõi lưu lượng nước khai thác trong thời gian được cấp phép của giấy phép cũ.
- Biên lai đóng phí tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

5. Nội dung báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép
 

I. Mở đầu:
1. Trình bày các thông tin của chủ giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
2. Trình bày các nội dung, thông tin chủ yếu của giấy phép đã được cấp (số giấy phép, ngày cấp, thời hạn còn lại của giấy phép, vị trí công trình, mục đích khai thác, sử dụng nước, tổng số giếng, tổng lượng nước khai thác, tầng bày tầng chức nước khai thác.
3. Khái quát nội dung cơ bản của báo cáo
4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo
5. Trình bày các thông tin về năng lực của tổ chức/cá nhân lập báo cáo


II. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công trình
1. Thuyết minh, mô tả tình trạng hoạt động của công trình khai thác
2. Tổng hợp đánh giá diễn biến lưu lượng khai thác nước dưới đất đến thời điểm xin gia hạn, kèm theo bảng tổng hợp và đồ thị diễn biến lưu lượng khai thác
3. Tổng hợp, đánh giá diễn biến mực nước, kèm theo bảng tổng hợp và đồ thị diễn biến mực nước
4. Tổng hợp, đánh giá diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác đến thời điểm xin gia hạn, kèm theo bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước qua các thời kỳ
5. Tổng hợp, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến tình trạng sụt lún đất, biến dạng công trình, gia tăng nhiễm bẩn, nhiễm mặn, suy giảm dòng mặt và ảnh hưởng đến các công trình khai thác nước dưới đất xung quanh.


III. Tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép
1. Thuyết minh, trình bày cụ thể tình hình thực hiện các nội dung quy định trong giấy phép
2. Thuyết minh, trình bày việc thực hiện các nghĩa vụ của chủ giấy phép được quy định trong giấy phép


IV. Nội dung đề nghị gia hạn
1. Thời gian đề nghị gia hạn
2. Thuyết minh, mô tả nhu cầu sử dụng nước hiện tại và các năm tới, nhu cầu tăng/giảm công suất
3. Các cam kết của chủ công trình
- Cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin, số liệu trình bày trong báo cáo
Trình bày các cam kết về: tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trong giấy phép nếu được gia hạn, tuân thủ tiêu chuẩn cấp nước, tuân thủ việc quan trắc giám sát hoạt động khai thác, chế độ báo cáo, cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính

V. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là những quy định về việc xin gia hạn giấy phép khai thác nước, quý doanh nghiệp thắc mắc, hay gặp khó khăn khi xin gia hạn giấy phép tài nguyên nước, hãy liên hệ công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh để được hướng dẫn và hỗ trợ chi tiết.
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook