So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

Tài nguyên nước mặt là nguồn nước được khai thác và sử dụng cho các hoạt động sử dụng một khối lượng lớn nước như phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển nhà máy thủy điện .... Việc khai thác và sử dụng nước mặt cần tuân thủ theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước, đi kèm theo đó là các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn nước mặt để hạn chế ô nhiễm, suy thoái nguồn tài nguyên nước.
 
gia han GPKTNM 3

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động khai thác nước mặt và đã được cấp phép, cần tiếp tục thực hiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước mặt  để tiếp tục được khai thác và sử dụng nước mặt theo đúng quy định. 

Xem thêm: 
Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh tư vấn và lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước mặt, chúng tôi giới thiệu một số quy định liên quan để quý doanh nghiệp được biết sau đây:
 ​

1. Thời điểm gia hạn giấy phép khai thác nước mặt
Trước 90 ngày khi giấy phép khai thác nước mặt hết hạn, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có hoạt động khai thác nước mặt, cần lập hồ sơ và trình cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định để được cấp gấy phép gia hạn tiếp tục khai thác nước mặt.

2. Căn cứ gia hạn giấy phép khai thác nước mặt
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 năm 2012
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Tài nguyên nước
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.


3. Thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước mặt
1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước mặt
2. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép


Các hồ sơ kèm theo báo cáo:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân khai thác nước mặt
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi có công trình khai thác nước mặt
- Giấy phép khai thác nước mặt đã được cấp
- Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt khai thác
- Nhật ký theo dõi lưu lượng nước khai thác trong thời gian được cấp phép của giấy phép cũ.
- Biên lai thể hiện nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động khai thác nước mặt (
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

4. Nội dung báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép
 
gia han gpktnm

Mở đầu
Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép và công trình khai thác, sử dụng nước xin gia hạn, bao gồm
1. Tên chủ giấy phép, địa chỉ, điện thoại liên hệ
2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã được cấp, số...ngày..tháng..năm
3. Sơ lược về công trình khai thác, sử dụng nước và tình hình hoạt động của công trình
4. Trình bày ký do đề nghị gia hạn, các nội dun chính đã được cấp phép
5. Trình bày các căn cứ, thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo đề nghị gia hạn giấy phép, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng
6. Thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều kiện năng lực, kinh nghiệm của tổ chức/cá nhân lập báo cáo, danh sách, trình độ chuyên môn của các thành viên tham gia lập báo cáo.


I. Hiện trạng  khai thác, sử dụng nước
1. Trình bày cụ thể về tình trạng hoạt động của công trình đến thời điểm lập báo cáo, những thay đổi của công trình trong quá trình vận hành (nếu có);
2. Trình bày lượng nước khai thác, sử dụng quy định trong giấy phép và lượng nước đã khai thác, sử dụng theo từng tháng/thời kỳ trong từng năm kể từ ngày được cấp phép đến thời điểm xin gia hạn theo các mục đích sử dụng khác nhau; tổng lượng nước khai thác, sử dụng của công trình;
3. Trình bày tình hình diễn biến mực nước, lưu lượng nước, chất lượng nguồn nước trong quá trình khai thác, sử dụng; hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh trong khu vực khai thác, sử dụng nước;
4. Phân tích, đánh giá các tác động, ảnh hưởng của công trình và quá trình vận hành công trình đến nguồn nước, môi trường và các công trình khai thác, sử dụng nước khác trong khu vực và ngược lại.


II. Tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép
1. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các quy định của giấy phép trong thời gian vận hành công trình, bao gồm;
a) Mục đích sử dụng nước
b) Lượng nước khai thác, sử dụng
c) Phương thức, chế độ khai thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình
2. Đánh giá tình hình thực hiện các yêu cầu theo quy định của giấy phép
a) Việc chấp hành quy định về xả dòng chảy tối thiểu sau công trình (nếu có)
b) Việc quan trắc, giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước, xả dòng chảy tối thiểu trong quá trình khai thác, sử dụng nước
c) Việc thực hiện chế độ báo cáo, nghĩa vụ tài chính, các yêu cầu cụ thể khác của giấy phép và các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị cấp phép


III. Các kiến nghị liên quan đến gia hạn giấy phép
1. Thuyết minh cụ thể các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nước tại công trình.
2. Trình bày lý do đề nghị gia hạn
3. Trình bày kế hoạch khai thác, sử dụng nước trong thời gian đề nghị cấp phép
4. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh đến nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước ở thượng hạ lưu công trình, các biện pháp giảm thiểu tác động và lộ trình thực hiện.
IV. Các Dự án tiêu biểu:
1. Giấy phép Khai thai nước ngầm 1.400 m3/ngày.đêm của công ty ViFon - TP.HCM
2. Giấy phép Khai thai nước ngầm 450 m3/ngày.đêm của công ty Quốc Tế Cao Nguyên Xanh - TP.HCM
​3. Giấy phép Khai thai nước ngầm 250 m3/ngày.đêm của công ty Cổ phần thực phẩm Kido - TP.HCM
4. Giấy phép Khai thai nước ngầm 750 m3/ngày.đêm của công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức- TP.HCMTrên đây là  những quy định chính về 
thủ tục và hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước mặt, chúng tôi thông tin đến quý doanh nghiệp được biết. Mọi thắc mắc, khó khăn khi xin gia hạn giấy phép khai thác nước mặt và gia hạn giấy phép tài nguyên nước, vui lòng liên hệ công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh để được tư vấn và thực hiện hồ sơ nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook