So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
Các loại phế liệu nào được phép nhập khẩu?
Thủ tục, hồ sơ cần thiết để xin giấy phép nhập khẩu phế liệu?
Lệ phí cấp giấy phép bao nhiêu?


Bài viết sau đây sẽ thông tin đến doanh nghiệp các quy định, hồ sơ cần có để xin được giấy phép nhập khẩu phế liệu.

1. Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Danh mục các phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng chính phủ. 

2. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép nhập khẩu phế liệu
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với các tổ chức, cá nhận trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng phế liệu nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; cụ thể trong bảng sau:
 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với trường hợp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
- Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
- Giấy phép 
hồ sơ môi trường của doanh nghiệp
- Hợp đồng chuyển giao xử lý tạp chất chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh;
- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung);
- Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

4. Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu
Được quy định tại Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
- Đối với Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

- Đối với Giấy phép do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook