So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)

Liên hệ

  • Tình trạng:
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường là xác nhận một dự án đã hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hay chưa, hay là công tác nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo …
  • Mã QR:
  • Nhà cung cấp:
Thêm vào giỏ hàng
Mua hàng gọi ngay:0982 422 793

1.Đối tượng cần lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

2. Hồ sơ lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường
Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:
+ Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
+ Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được phê duyệt;
+ Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

3. Nội dung báo cáo
Nội dung của báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng bao gồm:
– Công trình thu gom, xử lý nước thải;
– Công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn;
– Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại;
– Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH:
– Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;
– Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;
– Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;
– Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

Vui lòng liên hệ chủ website.
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường là xác nhận một dự án đã hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hay chưa, hay là công tác nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

Chat Facebook